Your browser does not support JavaScript!
Office of International Affairs
❤️歡迎來到德育護理健康學院國際專修部❤️
分類清單 
分類清單

Recent

數據載入中...
【四技產專】2023年日間部四技產學專班秋季入學報名資訊(越南Việt Nam) 
【四技產專】2023年日間部四技產學專班秋季入學報名資訊(越南Việt Nam)

2023年日間部四技產學專班招生 (限越南高中畢業生報名)

Tuyển sinh lớp Đại học Công nghiệp-Đại học năm 2023 (chỉ dành cho học sinh đã tốt nghiệp THPT Việt Nam)

報名連結đăng kýhttps://fe.dyhu.edu.tw/v2/sys/apply/1123

報名時間thời gian:即日起至8/5截止Hiện nay đến 5/8

報名資料nộp tài liệu:報名表Mẫu đăng ký、身分證正反面影本Bản sao mặt trước và mặt sau CMND、畢業證書tốt nghiệp chứng minh、高中歷年成績單Bảng điểm、自傳讀書計畫Tự giới thiệu kế hoạch đọc、財力證明Chứng minh nguồn tài chính、語言證照chứng chỉ ngôn ngữ

招生科系及名額Thông tin chiêu sinh/ Sốlượng:

餐旅廚藝管理系餐飲廚藝專班40名

Hệquản ,nhà hàng khách sạn. Chuyên ban kỉthuật nấu ăn 40

餐旅廚藝管理系餐飲服務專班40名

Hệquản ,nhà hàng khách sạn. Chuyên ban phục vụẩm thực 40

本專班修業年限Chương trình học:4年 4 năm

修業學分Tín chỉmôn học:128學分 128 tín chỉ

華語授課Ngôn ngữgiảng dạy: Tiếng Trung

備註:Để ý

1.本校上列新南向產學合作國際專班之開班人數每班須達 25 人。若招生人數未滿25 人,本校 得不予開班,若決定不開專班,對已報名者,將依其本身意願,輔導至一般班級上課或保留其入學資 格至下一學期。

Lưu ý: Sốlượng sinh viên trong mỗi lớp của Lớp Đặc biệt Hợp tác Quốc tếĐại học và Công nghiệp Hướng Nam mới được liệt kê ởtrên phải là 25 sinh viên.Nếu sốlượng học sinh đăng ký ít hơn 25người, trường có thểkhông bắt đầu lớp học. Nếu quyết định không bắt đầu lớp học đặc biệt, những ứng viên đã đăng ký sẽđược dạy kèm trong các lớp học chung hoặc bảo lưu tư cách nhập học cho đến lần tiếp theo học kỳ.

2.學生應具備華語文能力A2(含)級以上,如若未具備華語文能力A2(含)級以上外國學生,本校將強化學生華語文能力,且學生須於一年級第二學期結束前通過華語文能力A2(含)級以上測驗。

Học sinh phải có trình độtiếng Trung A2 (bao gồm) trởlên, nếu học sinh nước ngoài không có trình độtiếng Trung A2 (bao gồm) trởlên, trường chúng tôi sẽnâng cao trình độtiếng Trung của học sinh, và học sinh phải đạt trình độtiếng Trung trước khi thi cuối học kỳ2 của lớp 1. Kiểm tra năng lực trình độA2 (bao gồm) trởlên.

3.若發生招生紛爭可向本校國際專修部反應申訴,經過本校招生委員會討論議決處理。

Trong trường hợp có tranh chấp vềtuyển sinh, có thểkhiếu nại lên Ban Quốc tếcủa trường đểhội đồng tuyển sinh của trường bàn bạc và giải quyết.

4.本校辦理海外招生,悉依教育部[外國學生來台就學辦法]各項規範辦理。本校僅委託在地機構協助宣傳推廣本校招生資訊,協助學生辦理來臺相關必要程序,其餘入學程序均由學生直接向本校申請辦理。本校各項招生規定、學生獎助學金規範及委託宣傳內容均以招生簡章所陳項目為準。

Trường chúng tôi xử lý tuyển sinh ở nước ngoài theo quy định của Bộ Giáo dục [Sinh viên nước ngoài học tập tại Đài Loan]. Nhà trường chỉ ủy thác cho các cơ quan địa phương hỗ trợ quảng bá, quảng bá thông tin tuyển sinh của trường, hỗ trợ học sinh làm các thủ tục cần thiết để sang Đài Loan, còn lại các thủ tục nhập học học sinh trực tiếp nộp hồ sơ cho nhà trường. Các quy định tuyển sinh khác nhau của trường, quy định học bổng sinh viên và nội dung công khai được ủy thác đều tuân theo các mục được nêu trong tài liệu tuyển sinh.

 

瀏覽數  
將此文章推薦給親友
請輸入此驗證碼 : 6010
Voice Play
產班(越南Việt Nam)DM