Your browser does not support JavaScript!
2022年秋季班適用--德育護理健康學院新南向產學合作國際專班獎助學金要點(越南文版) Học viện quản lý và sức khỏe Kinh Quốc. Học bổng lớp chuyên ban Quốc tế hợp tác vừa học vừa làm
作者 : int 發佈日期 : 2022-06-10

**此要點若因翻譯版本有所不同,將依中文版為主。

Bản dịch có thể sai sót về những điều kiện nói trên thì sẽ dùng bản gốc tiếng Trung làm chuẩn

瀏覽數